• Sledujte nás

Správy o prípravných podujatiach

Duchovné aktivity

Od 15. augusta až do príchodu Svätého Otca na Slovensko budeme do tejto sekcie pridávať viaceré typy duchovných aktivít, ktoré Cirkev ponúkne ako podnety na osobnú prípravu. Myšlienky Svätého Otca, videá, modlitby, katechézy... Taktiež správy o duchovných podujatiach pred návštevou, naprieč Slovenskom. Pozývame všetkých, aby sa na príchod pápeža Františka prichystali predovšetkým duchovným spôsobom.

Doplnením tejto prípravy môže byť prečítanie si niektorého z dokumentov Svätého Otca, ktoré sú tiež k dispozícii na tejto stránke v sekcii Dokumenty pápeža.

Biskup Haľko predniesol štvrtý príhovor o mariánskej úcte Svätého Otca

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko predniesol tretí príhovor o mariánskej úcte pápeža Františka. Má názov "V pokušení volaj Máriu!" Veriaci si ho vypočuli v kapucínskom Kostole sv. Štefana Uhorského v Bratislave. 

29.7.2021, 13:07

Svätý Otec už pred tromi rokmi vyzval gréckokatolíkov, aby si chránili byzantskú tradíciu

Svätý Otec bude 14. septembra v Prešove sláviť byzantskú svätú liturgiu. Slovenskí gréckokatolíci sú mu dobre známi.

29.7.2021, 08:46

Sedem čŕt pápeža Františka v piatkových ranných témach Rádia LUMEN

Na príchod Svätého Otca sa bude Rádio LUMEN pripravovať aj sériou piatkových ranných tém. Svojich poslucháčov pozýva pozrieť sa na vlastnosti pápeža a zapojiť sa do súťaže!

28.7.2021, 12:51

Príhovor vladyku Jána Babjaka k návšteve Svätého Otca

Pred blížiacou návštevou Svätého Otca Františka prinášame príhovor vladyku Jána Babjaka, ktorý nás nabáda k duchovnej príprave pred príchodom Svätého Otca, aby sme dokázali jeho posolstvo plne pochopiť, prijať a z neho aj žiť.

28.7.2021, 10:02

Biskup Haľko pozýva pripraviť sa na návštevu pápeža modlitbou desiatku ruženca

Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý je zodpovedný za duchovnú prípravu na septembrovú návštevu Svätého Otca, pozýva každý deň k modlitbe jedného desiatku ruženca. Ako uviedol pápež František je mariánsky ctiteľ. Rozíjma denne nad 15 tajomstvami ruženca.

26.7.2021, 10:47

J. Haľko: Už dnes je dôležité položiť si otázku, čo má byť ovocím návštevy pápeža

Už dnes je podľa bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka dôležité položiť si otázku, čo má byť ovocím návštevy nástupcu svätého apoštola Petra na Slovensku. Ako povedal na svätej omši vysielanej TV Lux, sám pápež František v liste rehoľníkom a zasväteným osobám pomenoval svoju úlohu ako posilňovanie bratov vo viere.

23.7.2021, 16:15

Pápežské misijné diela: Vítame pápeža Fratiška s ružencom!

Tešíme sa na návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pozývame ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili do prípravy duchovnej kytice, na ktorej bude mať každý zapojený jeden kvet.

22.7.2021, 15:40

Biskup Haľko predniesol tretí príhovor o mariánskej úcte Svätého Otca

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko predniesol tretí príhovor o mariánskej úcte pápeža Františka. Má názov "Ty si moja Matka!" Veriaci si ho vypočuli v kapucínskom Kostole sv. Štefana Uhorského v Bratislave. 

22.7.2021, 11:29

Katechézy o mariánskej úcte pápeža Františka

Od 7. júla sa veriaci v kapucínskom kostole v Bratislave duchovne pripravujú na návštevu pápeža Františka. Katechézy o mariánskej úcte Svätého Otca tu pravidelne vedie pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko.

22.7.2021, 11:22

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov.

17.7.2021, 15:00

Biskup Haľko predniesol druhý príhovor o mariánskej úcte Svätého Otca 

Iniciatíva je súčasťou duchovnej prípravy na návštevu Svätého Otca Františka na Slovensku. Ďalšie príhovory biskup Haľko prednesie vždy v stredu o 20:00 - v júli a v auguste.  Novinka dostala názov S pápežom Františkom do Šaštína. Práve Šaštín bude jednou zo zastávok septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku.

15.7.2021, 10:25

Biskup Haľko predniesol prvý príhovor o mariánskej úcte Svätého Otca

Bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko predniesol tretí príhovor o mariánskej úcte pápeža Františka. Má názov "Máš strach? Veď som tvoja Matka!" Veriaci si ho vypočuli v kapucínskom Kostole sv. Štefana Uhorského v Bratislave. 

8.7.2021, 11:40

Žilinská diecéza ponúka duchovné námety pred návštevou Svätého Otca 

Diecézny katechetický úrad Žilina v spolupráci s časopisom Naša Žilinská diecéza pripravil projekt „S Jozefom a Máriou k Ježišovi“, ktorý chce napomôcť farnostiam v duchovnej príprave na septembrovú návštevu pápeža Františka. Cieľom projektu je pripravovať pôdu sŕdc veriacich na Slovo, ktoré príde v septembri ohlásiť Svätý Otec Slovensku.

7.7.2021, 14:03