• Sledujte nás

Videá Svätého Otca

Spoznajme bližšie Svätého Otca

Pápež František každý mesiac pozýva cez video zjednotiť sa v modlitbe na ním zvolené úmysly. V rámci Apoštolátu modlitby (Svetovej siete modlitby pápeža) sa s touto komunikačnou iniciatívou prostredníctvom videa začalo v roku 2016. Po piatich rokoch rozvoja funguje na šiestich sociálnych sieťach a v 23 jazykoch. Od roku 2016 malo Pápežské video viac ako 155 miliónov pozretí.

Slovenskú verziu zabezpečuje od apríla 2018 v spolupráci s Vatikánskym rozhlasom saleziánsky youtubový kanál DonBosco, vďaka dobrovoľníckej iniciatíve Daniela Holúbeka SDB. Apoštolát modlitby publikuje videá Svätého Otca cez oficiálnu stránku The Pope video a šíri ich najmä cez kanál Youtube a sociálne siete Facebook, Twitter a Instagram.

Okrem videa sa pozvania Svätého Otca naďalej a najčastejšie dostávajú k veriacim v tlačenej podobe. Modlitbové úmysly Svätého Otca sú k dispozícii v 114 krajinách vďaka spolupráci pobočiek Apoštolátu modlitby s miestnymi biskupskými konferenciami. Na Slovensku sa tejto službe venuje časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, vydávaný jezuitmi.

Septembrové video Svätého Otca: Za životný štýl šetrný voči prírode

Cirkev na ceste obnovy pre evanjelizáciu

František: Buďme tvorcami priateľstva

Svet finančníctva

Základné ľudské práva

Sviatosť zmierenia

Za ženy, ktoré sú obeťami násilia

V službe bratstva všetkých ľudí

Aby pokrok robotiky a umelej inteligencie bol vždy v službe človeku

Aby mocou krstu laickí veriaci, zvlášť ženy, viac participovali v zodpovedných inštitáciách Cirkvi

Aby rodiny dneška boli sprevádzané s láskou, úctou a dobrou radou a aby boli osobitne chránené zo strany štátov

Aby trpiaci našli cesty života, keď sa nechajú dotknúť Ježišovým srdcom

Aby diakoni, verní službe slova a chudobným boli oživujúcim znamením pre celú Cirkev

Aby sa na Blízkom východe zrodil duch dialógu, duch stretnutia a odpustenia

V tomto mimoriadnom misijnom mesiaci sa modlime, aby Duch Svätý vzbudil novú misionársku jar pre všetkých pokrstených a vyslaných Kristovou Cirkvou

Za politikov, vedcov a ekonónomov, aby spolupracovali pri ochrane morí a oceánov

Aby sa rodiny, vďaka životu modlitby a lásky, stávali čoraz viac “labaratóriami ľudskosti”

Aby všetci, ktorí sa zaberajú spravodlivosťou, konali s integritou a aby nespravodlivosť, prítomná vo svete, nemala posledné slovo

Za kňazov, aby sa so skromnosťou a pokorou svojho života aktívne nasadzovali v solidárnosti najmä voči tým najchudobnejším

Za veľkodušné prijatie obetí obchodovania s ľuďmi, nútenej prostitúcie a násilia

Za mladých, najmä z krajín Latinskej Ameriky, aby podľa príkladu Panny Márie odpovedali na Pánovo volanie a ohlasovali svetu Evanjeliovú radosť

Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnosti

Aby laici vydávali svedectvo o pravde Evanjelia

Prenasledovaní kresťania potrebujú našu modlitbu!