• Sledujte nás

Košice

Dátumy a Miesta návštevy

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Košiciach

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 11:00 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 11.00 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov, no povzbudzujeme aj všetkých „mladých duchom“, aby sa ho s radosťou zúčastnili.

Informácie pre obe miesta:

 • Podmienka účasti

  Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú očkovaní II. dávkou vakcíny (v prípade dvojdávkovej vakcíny alebo jednou dávkou v prípade jednodávkovej vakcíny).

 • Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Košiciach

  Aktuálne už prebieha registrácia dobrovoľníkov a novinárov do celoslovenského registra, ktorého link je na tejto oficiálnej webstránke.

  Registrácia účastníkov stretnutí so Svätým Otcom je na tejto oficiálnej webstránke. Pripomíname, že každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE a aj SKUPINOVO (ak bude súčasťou skupiny alebo farnosti).

  Kvôli organizačnému zabezpečeniu podujatia odporúčame prichádzať v organizovaných skupinách a nahlásiť sa aj cez naše formuláre (na štadión Lokomotíva aj na Luník IX), aby sme zabezpečili dostatok parkovacích miest, pitného režimu, či iných dôležitých potrieb. Registráciu skupín spustíme súčasne s celonárodným systémom a nájdete ju spolu na tejto stránke.

 • Doprava

  V deň stretnutia bude doprava v Košiciach s istými obmedzeniami a k štadiónu Lokomotíva a k Luníku IX sa nebude možné dostať osobnými autami alebo autobusmi. Tie budú odstavené na záchytných parkoviskách.

  Z toho dôvodu bude zabezpečená BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA zo záchytných parkovísk. Po registrácii skupín budeme posielať zodpovedným osobám za skupiny spätné maily s organizačnými pokynmi a podrobnými inštrukciami k parkovaniu.

  Informácie o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Slovensko na frekvencii 96,6 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk pre autobusy a autá.

 • Balík pútnika

  Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Bude obsahovať spomienkové predmety (magnetky, kľúčenky, perá...), ale aj tričká a mikiny s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku. Ponukový list budeme zasielať prihláseným po spustení registrácie. Priamo na štadióne nebude možný predaj spomienkových predmetov, preto vám odporúčame využiť túto možnosť.

 • Dobrovoľníctvo

  Momentálne už máme nahlásený dostatočný počet dobrovoľníkov a preto sme registráciu už pozastavili. Priebežne vás budeme kontaktovať. Ďakujeme všetkým, ktorí ste prejavili záujem byť predlženou rukou organizátora.

 • Duchovná príprava

  Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

  Od 15. augusta bude prebiehať spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

 • Bezpečnostné pokyny - čo je povolené a čo zakázané
  • 112 / INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
  • 150 / HASIČI
  • 155 / ZDRAVOTNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
  • 158 / POLÍCIA
  • - Na miesta stretnutí nosiť len nevyhnutné osobné veci. V čo najväčšej miere obmedziť nosenie kovových predmetov, (mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, zväzky kľúčov, retiazky, hodinky, termosky, nožíky, stoličky na sedenie a pod.) Osobné veci nenechávať bez dozoru.
  • - Do kontrolovaných priestorov je zakázané vnášať strelné zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, nože, kovové tyče, dlhé ostré predmety a pod.

  • - V miestach pobytu Svätého Otca bude niekoľko dní vopred a počas konania samotnej návštevy vyhlásená bezletová zóna pre leteckú prevádzku. Uvedené obmedzenie je platné aj pre malé bezpilotné lietadlá – drony.
  • - Na miesta stretnutí je zakázané brať so sebou zvieratá. Výnimku majú vycvičené vodiace a asistenčné psy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
  • - V prípade akéhokoľvek zdravotného alebo bezpečnostného problému sa prosím obráťte na najblizšieho dobrovoľníka (reflexná vesta) alebo najbližšie stojaceho policajta, vojaka alebo zdravotníka (uniforma).
  • - Na mieste je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie, propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami) a iných komerčných subjektov.
  • - Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava pravidlá, na opustenie areálu.
  • - V areáli bude k dispozícii pitná voda v cisternách. Zakúpenie občerstvenia je možné iba na záchytných parkoviskách, nie v samotnom areáli podujatia.
  • - Od 8:00 budú uzatvorené vstupy do areálu podujatia.
  • - Na nevyhnutný čas pred príchodom Svätého Otca bude zakázaný pohyb v koridoroch (aj na toalety).
 • Vstupy

  Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú brány štadióna Lokomotívy ako aj sektory na Luníku IX. otvorené už od 8.00 hod. Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu. Zakázaný je vstup so psom.

  Zatvorenie areálu je z bezpečnosťných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX o 14.00.

 • Úschovňa batožiny

  V bezprostrednej blízkosti štadióna bude k dispozícii úschovňa batožiny.

Informácie pre Luník IX:

 • Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža

  Všetkým Vám, ktorí sa chystáte na Luník IX, dávame do pozornosti možnosť účasti na svätej omši o 11:00. Celebrovať ju bude slovenský biskup pôsobiaci v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete SDB. Kazateľom bude don Jozef Luscoň SDB. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Je potrebné, aby si doniesli vlastnú albu a červenú štólu.

 • Registrácia skupín pre Luník IX

  prebieha na adrese https://forms.gle/pdA757FmGuYa3Fbo6

 • Napĺňanie sektorov na Luníku IX

  Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj sektory na Luníku IX otvorené už od 9.00 hod.

 • Program at Lunik IX
  9:00 otvorenie sektorov
  9:30 predprogram: videá a videoklipy
  11:00 svätá omša: celebruje Mons. ThLic. Vladimír Fekete SDB., apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku.
  Kazateľ: kňaz Jozef Luscoň SDB.
  13:00 sprievodný program - Zbor z Luníka IX
  14:00 duchovné pásmo: modlitba ruženca so svedectvami, spevom a tancom
  Videoprojekcia o Svätom Otcovi Františkovi, o bl. Emílii, o bl. Zefirínovi
  Chvály
  16:00 Svätý Otec na Luníku IX
  16:30 blok piesní a záver
 • Duchovná príprava deviatnikom

  V rámci bezprostrednej duchovnej prípravy sa spojíme v modlitbe deviatnika k rómskym blahoslaveným mučeníkom Zefirínovi a Emílii.

 • Sektor pre znevýhodnených

  Na Luníku IX budú znevýhodnení v najbližšom sektore, aby mali dobrý výhľad na pódium. Pri prihlasovaní v poznámke prosíme vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

Informácie pre štadión Lokomotívy:

 • Slávenie svätej omše na sviatok Povýšenia Svätého kríža

  Na základe mnohých ohlasov došlo k rozhodnutiu, že svätá omša bude slávená o 11:00 hod na záložnej ploche PRIAMO NA ŠTADIÓNE Lokomotívy. Túto svätú omšu bude celebrovať kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Pre kňazov je možnosť koncelebrovať na tejto svätej omši a svoj záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Kňazi nech si doniesú vlastnú albu a červená štóla im bude zapožičaná.

 • Otvorenie štadióna

  Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú aj brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod.

  Prosíme Vás, aby ste si čas príchodu naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.

 • Vek

  Ide o stretnutie mladých, ale srdečne sú vítaní aj starší, ktorí chcú podporiť mladých. Mladí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna. Na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie, budú smerovaní pri príchode starší.

 • Účasť a registrácia detí

  Povzbudzujeme aj rodiny s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie so Svätým Otcom a prijali jeho apoštolské požehnanie naživo. Deti do 12 rokov (počíta sa vek do dovŕšeného 12 roku života) majú výnimku z vakcinácie, teda nemusia sa samostatne prihlasovať, ale rodič pri svojej registrácii uvedie, že prichádza s deťmi (uvedie počet deti a vek detí).

 • Napĺňanie štadióna

  Sektory na štadióne sa budú zapĺňať postupne (po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší). Aj keď toto stretnutie je PRIORITNE URČENÉ PRE MLADÝCH od 15-30 rokov, ktorí budú smerovaní na trávnatú plochu štadióna, PRE STARŠÍCH JE TAKTIEŽ MOŽNOSŤ PRÍSŤ a budú smerovaní na sektory po obvode štadióna, kde sú miesta na sedenie. Povzbudzujeme aj rodinky s deťmi, aby neváhali a využili túto príležitosť na stretnutie s pápežom a prijali jeho apoštolské požehnanie priamo.

 • Kňazi

  Osobitne pozývame na toto stretnutie kňazov.
  Pre kňazov je možnosť koncelebrovať svätú omšu, ktorá bude slúžená na záložnej ploche štadióna. Svoj záujem bude potrebné vyznačiť vo formulári prihlasovania farnosti. Kňazi nech si prinesú vlastnú albu, červená štóla im bude zapožičaná. Prosíme povzbuďte svojich veriacich, aby si vykonali sviatosť zmierenia vo svojich farnostiach. V prípade, že vás niekto individuálne požiada o svätú spoveď, neváhajte im poslúžiť ešte pred svätou omšou.

 • Vyhradený sektor na sedenie pre kňazov

  Kňazi sa môžu registrovať cez centrálny registračný systém, a to najneskôr do 6. septembra 2021. Po úspešnej kontrole vakcinácie vám na vedený e-mail bude spätne zaslaná vstupenka s QR kódom, ktorým sa preukážete pri vstupe do areálu štadióna.
  Mladších kňazov povzbudzujeme, aby prišli so skupinami mladých a farníkov a boli s nimi v sektoroch aj počas programu, podobne ako na Svetových stretnutiach mládeže s pápežom.
  Rehoľníci a rehoľníčky sa prihlasujú cez svoje linky zasielané KVRPS.

 • Sektor pre znevýhodnených

  Sektor pre znevýhodnených na štadióne bude v prednej časti - sektor 2 a sektor 3. Pri prihlasovaní v poznámke prosíme vyznačte, ak máte znevýhodnenie.

 • Doprava a parkovanie

  Počítajte s obmedzenou dopravou v Košiciach. V spodnej časti tejto stránky je mapka s vyznačením obchádzky v blízkosti štadióna a trasa k záchytným parkoviskám. Z každého smeru do Košíc budú zabezpečené a riadne označené záchytné parkoviská – OC Optima, OC Kaufland, Metro sídl. Ťahanovce, Vozovňa DPMK Prešovská cesta.
  Bezplatná kyvadlová doprava bude premávať zo záchytných parkovísk ku štadiónu Lokomotíva v čase od 8:00 hod. do 21:00 hod.
  Mestská hromadná doprava bude v tento deň bezplatná na celom území Košíc.

 • Balík pútnika

  Pre prihlásené skupiny pripravujeme aj balík pútnika, ktorý si budú môcť záujemcovia objednať. Obsahuje vak na plece s potlačou, tričko s potlačou vpredu a vzadu s oficiálnym logom stretnutia Svätého Otca Františka na Slovensku, rúško - bavlnené, dezinfekčný gél, spomienková magnetka – všetko v cene 15,- €. Pre objednávku môžete použiť objednávkový formulár, prípadne kontaktovať priamo firmu objednavky@inremax.sk

 • Duchovná príprava

  Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Od nedele 15. augusta už prebieha spoločná duchovná príprava cez Katolícke médiá a sociálne siete, ktorú vám dávame do pozornosti.

 • Jedlo

  Každý účastník si zabezpečí jedlo z vlastných zásob. Na štadióne bude k dispozícii niekoľko predajných stánkov s bagetami resp. s inou ponukou. Pitná voda bude zabezpečená v cisternách.

 • Pre mladých

  Pri príležitosti Stretnutia mladých s pápežom Františkom sme spustili sociálne siete.
  Prostredníctvom nich chceme šíriť radosť a nadšenie zo stretnutia s pápežom. Nájdete na nich všetky dôležité informácie o stretnutí, predstavenie pápeža a jeho posolstva mladým, ako aj duchovnú prípravu a ďalší exkluzívny obsah. Pozývame Vás aj všetkých mladých k ich sledovaniu, aby Vám nič podstatné neuniklo. Prosíme Vás, aby ste tieto informácie sprostredkovali mladým, aby sa o stretnutí dozvedelo čím viac ľudí.

  Facebook | Instagram | YouTube | TikTok

 • Program stretnutia mladých so Svätým Otcom Františkom
  8:00 Otvorenie brán štadióna
  11:00 SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup
  12:00 Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov - chvály s vlajkovaním, Janais,
  Katka Koščová a sláčikové kvarteto
  14.00 ÚVODNÝ BLOK „BLAHOSLAVENÁ ANNA KOLESÁROVÁ“
  Posledné slová blahoslavenej Anky boli „Ježiš, Mária, Jozef“.
  Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej Poetica musica
  14:30 PRVÝ BLOK „S MÁRIOU“
  Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj pápež František.
  Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický
  14:50 DRUHÝ BLOK „S JOZEFOM“
  Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v tomto roku pripomína Otcovské srdce.
  Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus Dvornický
  14:50 TRETÍ BLOK „NA CESTE ZA JEŽIŠOM“
  Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša – stredobod dejín a sveta.
  Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny a z Humenného, Godzone projekt - kapela eSPé, PiarMusic a ďalší
  16:15 PRÍPRAVA NA PRÍCHOD SVÄTÉHO OTCA
  Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom
  16:45 Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom
  Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“ Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. Cecílie s orchestrom
  Príchod Svätého Otca v papamobile
  Svedectvá mladých, dialóg so Svätým Otcom a príhovor Svätého Otca Františka
  18:00 ZÁVEREČNÝ BLOK
  Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

Vlakové spojenia - Utorok 14. 9. 2021

Prímestská doprava

 • Trať 188, Košice – Prešov – Lipany – Plaveč

  Na traťovom úseku príde k posilneniu spojenia najmä medzi mestami Košice a Prešov. Počas celého dňa je zabezpečená hodinová obsluha Os vlakmi, doplnená do polhodinovej obsluhy pravidelnými a mimoriadnymi vlakmi REX.

  Súčasne budú zavedené v polhodinovom intervale od 0:30 do 4:30 mimoriadne vlaky pre spoľahlivú obsluhu odstavného parkoviska v ŽST Veľký Šariš.

  Úsek Košice – Prešov:
  Os 18500 (Košice 2:00 – Prešov 2:39)
  Os 18502 (Košice 3:00 – Prešov 3:39)
  Os 18504 (Košice 4:35 – Prešov 5:22)
  REX 11931 (Prešov 12:16 – Košice 12:46)
  REX 11930 (Košice 12:08 – Prešov 12:39)
  REX 11933 (Prešov 13:16 – Košice 13:46)
  REX 11932 (Košice 13:08 – Prešov 13:39)
  REX 11935 (Prešov 15:16 – Košice 15:50)
  REX 11934 (Košice 19:12 – Prešov 19:42)
  REX 11936 (Košice 20:12 – Prešov 20:42)
  Úsek Prešov – Lipany – Plaveč:
  Os 18571 (Plaveč 1:30 – Prešov 2:39)
  Os 18573 (Plaveč 2:46 – Prešov 3:55)
  Os 18570 (Prešov 13:53 – Plaveč 15:02)
  Os 18556 (Prešov 14:53 – Lipany 15:30)
  Úsek Veľký Šariš – Prešov:
  Os 18501 (Veľký Šariš 0:30 – Prešov 0:40)
  Os 18503 (Veľký Šariš 1:00 – Prešov 1:10)
  Os 18505 (Veľký Šariš 1:30 – Prešov 1:40)
  Os 18507 (Veľký Šariš 2:00 – Prešov 2:10)
  Os 18509 (Veľký Šariš 3:00 – Prešov 3:10)
  Os 18511 (Veľký Šariš 4:00 – Prešov 4:10)
  Os 18513 (Veľký Šariš 4:30 – Prešov 4:40)
 • Trať 160, Košice – Moldava nad Bodvou mesto:
  Os 16471 (Moldava nad Bodvou mesto 3:10 – Košice 3:50) /prípoj smer Prešov Os 8500 Košice 4:07 – Prešov 4:57
  Os 16470 (Košice 3:57 – Moldava nad Bodvou mesto 4:37)
  Os 16473 (Moldava nad Bodvou mesto 11:00 – Košice 11:40)
  Os 16472 (Košice 12:08 – Moldava nad Bodvou mesto 12:54)
  Os 16475 (Moldava nad Bodvou mesto 19:14 – Košice 19:54)
  Os 16474 (Košice 20:00 – Moldava nad Bodvou mesto 20:40)
 • Trať 180, Poprad-Tatry – Prešov:
  REX 11791 (Poprad-Tatry 2:40 – Prešov 4:03) /mimo Kysak/
  REX 11792 (Prešov 14:02 – Poprad-Tatry 15:24) /mimo Kysak/
  Počet pravidelných vlakov: 35
  Počet mimoriadnych vlakov: 2
 • Trať 185, Poprad-Tatry – Plaveč:
  Os 18373 (Poprad-Tatry 1:10 – Plaveč 2:36) /prípoj smer Prešov/
  Os 18371 (Stará Ľubovňa 1:00 – Plaveč 1:19) /prípoj smer Prešov/
  Os 18370 (Plaveč 15:20 – Stará Ľubovňa 15:38) /prípoj z Prešov/
  Počet mimoriadnych vlakov: 3
 • Trať 190, Košice – Čierna nad Tisou:
  Os 18870 (Čierna nad Tisou 2:00 – Košice 3:45); prípoj smer Prešov Os 8500 Košice 4:07 – Prešov 4:57Os O
  Os 18871 (Košice 20:13 – Čierna nad Tisou 21:53)
  Počet pravidelných vlakov: 27
  Počet mimoriadnych vlakov: 2
 • Trať 190/191, Košice – Humenné:
  REX 11908 (Humenné 10:30 – Košice 12:05)
  REX 11913 (Košice 20:07 – Humenné 21:39)
 • Trať 193/191, Prešov – Humenné – Medzilaborce:
  Os 19170 (Humenné 1:00 – Prešov 2:27)
  Os 19172 (Medzilaborce mesto 1:58 – Humenné 2:56/3:05 – Prešov 4:42)
  Os 19171 (Prešov 15:44 – Humenné 17:21/1729 – Medzilaborce mesto 18:30)
  Os 19173 (Prešov 19:44 – Humenné 21:21/21:45 – Medzilaborce mesto 22:47)
  Os 9140 (Vranov nad Topľou 3:35 – Prešov 4:42), nie je dňa 14. 9. 2021 vedený, jeho náhradou je vlak Os 19172
 • Trať 194, Prešov – Bardejov:
  Os 19270 (Bardejov 1:00 – Prešov 2:06)
  Os 19272 (Bardejov 2:00 – Prešov 3:06)
  Os 19200 (Bardejov 3:31 – Prešov 4:51)
  Os (Prešov 15:12 – Bardejov 16:23)
  Os (Prešov 19:50 – Bardejov 21:04)
  Os 9200 (Bardejov 3:31 – Kapušany pri Prešove 4:25), nie je dňa 14. 9. 2021 vedený, jeho náhradou je vlak Os 19200
 • Trať 196, Humenné – Stakčín:
  Os 19470 (Stakčín 2:10 – Humenné 3:00); prípoj smer Prešov Os 19172 Humenné 3:05 – Prešov 4:42
  Os 19471 (Humenné 21:45 – Stakčín 22:32)
  Počet pravidelných vlakov: 29
  Počet mimoriadnych vlakov: 2

Diaľková doprava

R 14711 (Trenčín 21:00/odchod 13. 9. 2021/ – Prešov príchod 1:33)
R 14931 (Zvolen 1:15 – Košice 4:43)
R 14765 (Žilina 9:42 – Košice 13:03)
R 14932 (Košice 19:56 – Zvolen 23:17)
RR 17764 (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53) à bude mimoriadne vedený namiesto vlaku RR 764 a bude teda predĺžený o úsek Trenčín – Bratislava

Kontakty

Infocentrum

kosice@navstevapapeza.sk, infoke@navstevapapeza.sk
+421 948 246 031, +421 948 246 032 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Pre dobrovoľníkov

dobrovolnicike@navstevapapeza.sk
+421 948 246 033 (v čase 9:00 – 16:00 hod.)

Na stiahnutie