• Sledujte nás

Prešov

Dátumy a Miesta návštevy

Základné informácie pre účastníkov

Svätý Otec František 14. septembra 2021 v Prešove

Svätý Otec František navštívi Prešov v utorok 14. septembra 2021, kde bude hlavným celebrantom Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho a zároveň ohlási homíliu na priestranstve pred mestskou športovou halou na ulici Jána Pavla II. V tento deň budeme sláviť sviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

Povzbudzujeme k účasti gréckokatolíkov, rímskokatolíkov, veriacich iných cirkví, Prešovčanov a všetkých ľudí dobrej vôle všetkých vekových kategórií, aby sa stretnutia v Prešove s radosťou zúčastnili.

Sledujte túto stránku pravidelne, informácie sa budú aktualizovať a upresňovať.

Základné informácie

 • Podmienka účasti

  Podľa aktuálne platných nariadení sa stretnutia s pápežom Františkom budú môcť zúčastniť tí, ktorí sú plne zaočkovaní, to znamená:

  • a) aspoň 14 dní druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny,
  • b) aspoň 21 dní jednodávkovou vakcínou,
  • c) osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
  Je možná účasť aj účastníkom registrovaným v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonali). Pre návštevníkov v režime OTP bude vytvorený samostatný sektor so samostatným vstupom a zázemím. Registrácia OTP je z dôvodu vyčerpania kapacity povolenej epidemiologickými opatreniami zastavená.

 • Registrácia na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove

  Na podujatia spojené s apoštolskou cestou Svätého Otca je povolený vstup iba registrovaným návštevníkom.

  Každý účastník sa musí registrovať VOPRED INDIVIDUÁLNE.

  Registráciu nájdete na tejto stránke.

 • Doprava

  V utorok 14. septembra 2021 rátajte s obmedzenou dopravou. Informácie o doprave v Prešove a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Lumen na frekvencii 92,9 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk.

 • Pravidelná a posilnená doprava (autobusy/vlaky)

  Pre pútnikov bude posilnená autobusová a vlaková doprava. Odporúčane návštevníkom využiť hromadnú dopravu. Cestovný poriadok posilnených a mimoriadnych vlakových spojov.

 • Zájazdové autobusy s pútnikmi

  Na Hlavnú ul. bude 14.09.2021 umožnený vjazd aj autobusom SAD a zájazdovým autobusom s pútnikmi. Pre autobusy je v centre Prešova zabezpečených deväť. Mapa Parkovania. Sú na miestenky, parkovanie si treba rezervovať do 10.09.2021 na tel.: 051 310 0212, e-mail: maros.kajnak@presov.sk.

  Ďalšie parkovanie prázdnych autobusov bez miesteniek bude pripravené na diaľnici D1 – úsek Prešov Juh (od Košíc). Pútnici z týchto autobusov zo všetkých smerov predtým vystúpia na Masarykovej ul. Po slávnosti a podľa pokynov organizátorov o približne 13:30 hod. budú tieto autobusy pristavené na Pražskej ul., čo je 3 min. peši od miesta slávenia.

 • Osobná doprava

  Záchytné parkoviská so zabezpečenou BEZPLATNOU KYVADLOVOU DOPRAVOU budú pripravené na diaľnici D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením P-DIAĽNICA KE, na diaľnici D1 – úsek Prešov-Západ (od Popradu) s označením P-DIAĽNICA PP, vo Veľkom Šariši (P14-AUTO, P15-AUTO) a v Malom Šariši (P11-AUTO). Z týchto bude premávať kyvadlová doprava na zastávku Prešovská́ univerzita na Ul. 17. novembra od 00:00 do 07:30 hod.

  Po skončení slávnosti bude KYVADLOVÁ DOPRAVA zo zastávky Prešovská univerzita premávať spať na parkoviská. Na diaľnicu D1 – úsek Prešov-Juh (od Košíc) s označením autobusov P-DIAĽNICA KE, na diaľnicu D1 – úsek Prešov-Západ (od Popradu) s označením autobusov P-DIAĽNICA PP a do Malého a Veľkého Šariša s označením autobusov P-SARIS od približne 13:30 hod. podľa potreby a pokynov organizátorov.

  V Prešove budú z každého smeru zabezpečené ďalšie záchytné parkoviská pre osobné autá. Zo všetkých parkovísk v meste bude premávať BEZPLATNÁ HROMADNÁ DOPRAVA.Výstupná zastávka je Čierny most. Z tohto dôvodu bola vypracovaná Organizácia premávky MHD a Mimoriadny CP vybraných liniek MHD na 13. a 14. septembra 2021.

  Všetky parkoviská, okrem podzemného parkoviska OC Novum Prešov, sú BEZPLATNÉ.

 • Duchovná príprava

  Prosíme vás o modlitbovú podporu návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku.

  Od 6. augusta prebieha v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku 40-dňová duchovná príprava na návštevu Svätého Otca, ktorú nájdete na tejto stránke. Od 15. augusta bude prebiehať aj spoločná celoslovenská duchovná príprava cez katolícke médiá a sociálne siete v rámci celej Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Praktické informácie k účasti na stretnutí so Svätým Otcom v Prešove

 • Mapa prístupu na podujatie

  Mapka miesta konania.

  Podrobná mapa dopravy a parkovania.

 • Vstup na podujatie

  Účastníci – plne zaočkovaní majú vyhradené vstupy do areálu č. 1 a č. 2. Opis peších prístupových trás k vstupným bránam č. 1 a č. 2..Účastníci prichádzajúci do sektora OTP (zaregistrovaní v režime OTP) majú vyhradený vstup č. 3, určený len pre OTP. Z dôvodu epidemiologických opatrení nemôžu prechádzať cez vstupy č. 1 a č. 2.. Opis peších prístupových trás k vstupnej bráne č. 3..

  Kontrolné vstupy (brány) na podujatie sa otvárajú 14. septembra 2021 o 00:00 hod. Prosíme vás, aby ste si čas príchodu naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.

  S časom príchodu netreba váhať, aby ste sa mohli dostať podľa možnosti čo najbližšie. Sektory sa budú zapĺňať postupne od pódia (po naplnení sektora sa sektor uzavrie a bude sa napĺňať ďalší).

 • Ako bude prebiehať kontrola a čo si nachystať?

  Dokumenty potrebné k vstupu na podujatie – plne zaočkovaní:

  • - ID karta (Občiansky preukaz)
  • - QR kód, ktorý ste obdŕžali pri registrácii na podujatie v REGISTRAČNOM systéme (doporučujeme mať so sebou vytlačený na papieri)

  V prvom rade vás čaká kontrola QR kódu pre vstup na podujatie spolu s občianskym preukazom (je potrebné nachystať si QR kód z registrácie, ktorý vám bude po vašej registrácii zaslaný na email). Nasleduje bezpečnostná kontrola a následný vstup do sektora.

  Dokumenty potrebné k vstupu na podujatie – režim OTP:
  Každý zaregistrovaný účastník do OTP sektoru dostane emailom vstupenku s QR-kódom. Vstupenku si musí vytlačiť a priniesť na podujatie. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu.

  • - vstupenkou s QR-kódom,
  • - dokladom totožnosti,
  • - negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.

  Upozorňujeme osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do sektorov v režime OTP s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu (nie starším ako 72 hodín) alebo negatívnym výsledkom antigénového testu (nie starším ako 48 hodín), aby si test dali spraviť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska.

  Dôležité: Po vstupe do sektora tento priestor neopúšťajte alebo sa ho nesnažte meniť. Sektor môžete opustiť na toaletu a vrátiť sa na svoje miesto. Presun do iného sektoru (napr. bližšie k pódiu) nebude možný.

  Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia ste po vstupe do sektora registrovaný pre prípadné epidemiologické trasovanie.

 • Balík pútnika

  Každý účastník dostane pri vstupe ako darček šatku, vlajku a liturgické texty a podľa potreby aj balenú pitnú vodu. Pri odchode z podujatia každý účastník dostane na pamiatku špeciálne číslo časopisu SLOVO a tiež balenie antigénových testov na domáce použitie podľa pribaleného návodu.

 • Uzatvorenie prístupových ciest a sektorov

  Kvôli bezpečnému a plynulému priebehu celého podujatia bude uzatvorenie príjazdových ciest na podujatie v čase už 13. 9. 2021 večer.

  Všetci účastníci musia prejsť kontrolou a zaujať svoje miesto v sektore 14. 9. 2021 do 8.00 hod.

 • Bezpečnostné pokyny
  • 112 / INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
  • 150 / HASIČI
  • 155 / ZDRAVOTNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
  • 158 / POLÍCIA
  • - Na miesta stretnutí nosiť len nevyhnutné osobné veci. V čo najväčšej miere obmedziť nosenie kovových predmetov, (mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, zväzky kľúčov, retiazky, hodinky, termosky, nožíky, stoličky na sedenie a pod.) Osobné veci nenechávať bez dozoru.
  • - Do kontrolovaných priestorov je zakázané vnášať strelné zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, nože, kovové tyče, dlhé ostré predmety a pod.

  • - V miestach pobytu Svätého Otca bude niekoľko dní vopred a počas konania samotnej návštevy vyhlásená bezletová zóna pre leteckú prevádzku. Uvedené obmedzenie je platné aj pre malé bezpilotné lietadlá – drony.
  • - Na miesta stretnutí je zakázané brať so sebou zvieratá. Výnimku majú vycvičené vodiace a asistenčné psy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
  • - V prípade akéhokoľvek zdravotného alebo bezpečnostného problému sa prosím obráťte na najbližšieho dobrovoľníka (reflexná vesta) alebo najbližšie stojaceho policajta, vojaka alebo zdravotníka (uniforma).
  • - Na mieste je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie, propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami) a iných komerčných subjektov.
  • - Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava pravidlá, na opustenie areálu.
  • - V areáli bude k dispozícii pitná voda. Zakúpenie občerstvenia je možné iba na prístupových cestách, nie v samotnom areáli podujatia. Po prejdení kontrolným stanovišťom v sektore strávite niekoľko hodín. Prineste si so sebou dostatok tekutín a jedla.
  • - Od 8:00 budú uzatvorené vstupy do areálu podujatia.
  • - Na nevyhnutný čas pred príchodom Svätého Otca bude zakázaný pohyb v koridoroch (aj na toalety).
 • Asistenčné miesta

  Pri akýchkoľvek problémoch nemajte obavy. Budú pre Vás pripravené asistenčné miesta pri problémoch s registráciou, miesta zdravotnej služby, či asistenčnú službu pre telesne znevýhodnené osoby a mnoho iného.

 • Účasť a registrácia detí

  Pri účasti detí vo veku do 12 rokov (v sprievode rodiča), uveďte túto skutočnosť pri registrácii. Deti do 12 rokov budú uvedené na vašej vstupenke, nepotrebujú vlastnú vstupenku a nevyžaduje sa od nich plné zaočkovanie proti Covid 19 ani Covid test.

  Staršie deti musia byť registrované samostatne a musia spĺňať podmienku plnej zaočkovanosti.

 • Účasť a registrácia telesne znevýhodnených osôb

  Informáciu o telesnom znevýhodnení je možné uviesť pri registrácii. Na základe tejto skutočnosti môžete byť zaradený do sektora so zvýšenou asistenciou.

 • Dobrovoľníctvo

  Podujatie takéhoto charakteru sa nezaobíde bez ochotných dobrovoľníkov. Ďakujeme všetkým obetavým dobrovoľníkom, ktorí sa zaregistrovali a chcú poslúžiť pri tejto slávnosti.

Program návštevy Svätého Otca Františka 14. septembra 2021 v Prešove

00:00 Otvorenie vstupných kontrolných brán na podujatie
04:00 Spomienka na návštevu sv. Jána Pavla II. v Prešove
04:30 Utiereň zo sviatku Povýšenia svätého Kríža so slávnostným povýšením
06:00 Svätý ruženec
mládežnícky zbor z Milpoša
07:00 Katechéza: "Rok sv. Jozefa"
07:15 Vystúpenie hostí:
Leha – Anna Poráčová – Štefan Štec – Monika Kandráčová – Ondrej Kandráč a Kandráčovci – Peter Milenky and band, Martin Husovský a priatelia – Katarína Knechtová
08:00 Uzatvorenie vstupných brán
08:30 Hymna k sláveniu s pápežom Františkom v Prešove
08:40 Katechéza: "Klokočovská ikona"
09:00 Akatist ku Klokočovskej Bohorodičke
10:00 Privítanie Svätého Otca Františka
10:30 Začiatok Svätej liturgie s pápežom Františkom
12:30 Koniec Svätej liturgie
13:00 Záverečný program
Anastasis - Mládežnícky zbor ZOE zo Sabinova

Vlakové spojenia - Utorok 14. 9. 2021

Prímestská doprava

 • Trať 188, Košice – Prešov – Lipany – Plaveč

  Na traťovom úseku príde k posilneniu spojenia najmä medzi mestami Košice a Prešov. Počas celého dňa je zabezpečená hodinová obsluha Os vlakmi, doplnená do polhodinovej obsluhy pravidelnými a mimoriadnymi vlakmi REX.

  Súčasne budú zavedené v polhodinovom intervale od 0:30 do 4:30 mimoriadne vlaky pre spoľahlivú obsluhu odstavného parkoviska v ŽST Veľký Šariš.

  Úsek Košice – Prešov:
  Os 18500 (Košice 2:00 – Prešov 2:39)
  Os 18502 (Košice 3:00 – Prešov 3:39)
  Os 18504 (Košice 4:35 – Prešov 5:22)
  REX 11931 (Prešov 12:16 – Košice 12:46)
  REX 11930 (Košice 12:08 – Prešov 12:39)
  REX 11933 (Prešov 13:16 – Košice 13:46)
  REX 11932 (Košice 13:08 – Prešov 13:39)
  REX 11935 (Prešov 15:16 – Košice 15:50)
  REX 11934 (Košice 19:12 – Prešov 19:42)
  REX 11936 (Košice 20:12 – Prešov 20:42)
  Úsek Prešov – Lipany – Plaveč:
  Os 18571 (Plaveč 1:30 – Prešov 2:39)
  Os 18573 (Plaveč 2:46 – Prešov 3:55)
  Os 18570 (Prešov 13:53 – Plaveč 15:02)
  Os 18556 (Prešov 14:53 – Lipany 15:30)
  Úsek Veľký Šariš – Prešov:
  Os 18501 (Veľký Šariš 0:30 – Prešov 0:40)
  Os 18503 (Veľký Šariš 1:00 – Prešov 1:10)
  Os 18505 (Veľký Šariš 1:30 – Prešov 1:40)
  Os 18507 (Veľký Šariš 2:00 – Prešov 2:10)
  Os 18509 (Veľký Šariš 3:00 – Prešov 3:10)
  Os 18511 (Veľký Šariš 4:00 – Prešov 4:10)
  Os 18513 (Veľký Šariš 4:30 – Prešov 4:40)
 • Trať 160, Košice – Moldava nad Bodvou mesto:
  Os 16471 (Moldava nad Bodvou mesto 3:10 – Košice 3:50) /prípoj smer Prešov Os 8500 Košice 4:07 – Prešov 4:57
  Os 16470 (Košice 3:57 – Moldava nad Bodvou mesto 4:37)
  Os 16473 (Moldava nad Bodvou mesto 11:00 – Košice 11:40)
  Os 16472 (Košice 12:08 – Moldava nad Bodvou mesto 12:54)
  Os 16475 (Moldava nad Bodvou mesto 19:14 – Košice 19:54)
  Os 16474 (Košice 20:00 – Moldava nad Bodvou mesto 20:40)
 • Trať 180, Poprad-Tatry – Prešov:
  REX 11791 (Poprad-Tatry 2:40 – Prešov 4:03) /mimo Kysak/
  REX 11792 (Prešov 14:02 – Poprad-Tatry 15:24) /mimo Kysak/
  Počet pravidelných vlakov: 35
  Počet mimoriadnych vlakov: 2
 • Trať 185, Poprad-Tatry – Plaveč:
  Os 18373 (Poprad-Tatry 1:10 – Plaveč 2:36) /prípoj smer Prešov/
  Os 18371 (Stará Ľubovňa 1:00 – Plaveč 1:19) /prípoj smer Prešov/
  Os 18370 (Plaveč 15:20 – Stará Ľubovňa 15:38) /prípoj z Prešov/
  Počet mimoriadnych vlakov: 3
 • Trať 190, Košice – Čierna nad Tisou:
  Os 18870 (Čierna nad Tisou 2:00 – Košice 3:45); prípoj smer Prešov Os 8500 Košice 4:07 – Prešov 4:57Os O
  Os 18871 (Košice 20:13 – Čierna nad Tisou 21:53)
  Počet pravidelných vlakov: 27
  Počet mimoriadnych vlakov: 2
 • Trať 190/191, Košice – Humenné:
  REX 11908 (Humenné 10:30 – Košice 12:05)
  REX 11913 (Košice 20:07 – Humenné 21:39)
 • Trať 193/191, Prešov – Humenné – Medzilaborce:
  Os 19170 (Humenné 1:00 – Prešov 2:27)
  Os 19172 (Medzilaborce mesto 1:58 – Humenné 2:56/3:05 – Prešov 4:42)
  Os 19171 (Prešov 15:44 – Humenné 17:21/1729 – Medzilaborce mesto 18:30)
  Os 19173 (Prešov 19:44 – Humenné 21:21/21:45 – Medzilaborce mesto 22:47)
  Os 9140 (Vranov nad Topľou 3:35 – Prešov 4:42), nie je dňa 14. 9. 2021 vedený, jeho náhradou je vlak Os 19172
 • Trať 194, Prešov – Bardejov:
  Os 19270 (Bardejov 1:00 – Prešov 2:06)
  Os 19272 (Bardejov 2:00 – Prešov 3:06)
  Os 19200 (Bardejov 3:31 – Prešov 4:51)
  Os (Prešov 15:12 – Bardejov 16:23)
  Os (Prešov 19:50 – Bardejov 21:04)
  Os 9200 (Bardejov 3:31 – Kapušany pri Prešove 4:25), nie je dňa 14. 9. 2021 vedený, jeho náhradou je vlak Os 19200
 • Trať 196, Humenné – Stakčín:
  Os 19470 (Stakčín 2:10 – Humenné 3:00); prípoj smer Prešov Os 19172 Humenné 3:05 – Prešov 4:42
  Os 19471 (Humenné 21:45 – Stakčín 22:32)
  Počet pravidelných vlakov: 29
  Počet mimoriadnych vlakov: 2

Diaľková doprava

R 14711 (Trenčín 21:00/odchod 13. 9. 2021/ – Prešov príchod 1:33)
R 14931 (Zvolen 1:15 – Košice 4:43)
R 14765 (Žilina 9:42 – Košice 13:03)
R 14932 (Košice 19:56 – Zvolen 23:17)
RR 17764 (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53) à bude mimoriadne vedený namiesto vlaku RR 764 a bude teda predĺžený o úsek Trenčín – Bratislava

Na stiahnutie

Kontakty