• Sledujte nás

Šaštín

Dátumy a Miesta návštevy

Šaštín, 15. septembra 2021

Svätá Omša, ktorú bude sláviť Svätý Otec František spolu s prítomnými kardinálmi, biskupmi a kňazmi na voľnom priestranstve v Šaštíne.

Začiatok svätej omše je o 10.00.

Miesta v sektoroch treba zaujať najneskôr do 8.00. Následne budú uzavreté príjazdové aj prístupové cesty, takže sa viac nebude možné dostať do areálu.

Základné informácie:

 • Dokumenty potrebné k vstupu na podujatie:
  • - Občiansky preukaz
  • - QR kód, ktorý ste obdržali pri registrácie na podujatie v registračnom systéme.
 • Auto: Opis príjazdových trás:

  V smere od Bratislavy/Brna (CZ) odporúčame využiť diaľnicu D2 až po zjazd Kúty. Následne pokračovať po ceste číslo 2/I až po okružnú križovatku v obci Kúty. Následne sa prvým zjazdom pripojiť na cestu číslo 500/II cez obce Kúty a Čáry až do katastrálneho územia mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ SR a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 19 minút.

  Rovnako je možné z diaľnice D2 použiť zjazd Moravský Svätý Ján a pokračovať po ceste číslo 2/I až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vľavo na cestu 1140/III a pokračovať cez obce Sekule, Borský Sv. Jur a Kuklov až po katastrálne územie mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ SR a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 15 minút.

  V smere od Malaciek odporúčame využiť cestu číslo 2/I cez obec Veľké Leváre až do obce Moravský Sv. Ján. V obci, na kilometri 30,5 odbočiť vpravo na cestu 1140/III a pokračovať ako vyššie.

  Rovnako v smere od Malaciek je možné využiť cestu číslo 590/II cez obce Studienka, Lakšárska Nová Ves a Borský Mikuláš. V obci na kilometri 28,0 odbočiť vľavo na cestu 1143/III a pokračovať až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ SR a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Jána Hollého a Štúrovej peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 30 minút.

  V smere od Skalice/Sudoměřice (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 426/II až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť 2. zjazd na cestu číslo 2/I. Po približne 1,5 km odbočiť vľavo na cestu číslo 590/II a po tejto ceste pokračovať cez obec Petrova Ves až do katastra mesta Šaštín-Stráže. Pred vjazdom do mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ SR a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase po ulici Hviezdoslavovej a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 25 minút.

  V smere od Hodonína (CZ) odporúčame použiť cestu číslo 51/I až po okružnú križovatku v meste Holíč. Na križovatke použiť prvý zjazd na cestu číslo 2/I a pokračovať ako vyššie.

  Z ostatného územia SR je potrebné prísť do mesta Senica. V meste na hlavnej križovatke odbočiť na cestu 500/II a pokračovať cez obec Dojč až do mesta Šaštín-Stráže. Na úplnom začiatku mesta je potrebné odstaviť vozidlo na vyznačených odstavných parkoviskách podľa pokynov príslušníkov PZ SR a usporiadateľov. Z parkoviska je potrebné sa po vyznačenej trase miestnou komunikáciou, križujúc ulicu Hviezdoslavovu a následne po pravom brehu rieky Myjava peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 12 minút.

 • Bicykel

  Do Šaštína je možné prísť aj na bicykli. Vstup do areálu s bicyklom nie je možný. Parkoviská pre bicykle budú vybudované pri ZŤP parkovisku, ktorý je najbližšie k areálu. Parkovisko pre bicykle nie je strážené.

 • NA PRÍJAZD DO ŠAŠTÍNA JE MOŽNÉ VYUŽIŤ ROVNAKO ŽELEZNIČNÚ DOPRAVU

  a to s využitím osobných vlakov vedených z dvoch prestupných staníc: Trnava a Kúty. Cestujúci vystúpia na železničnej stanici Šaštín-Stráže. Po vystúpení z vlakov je potrebné sa po vyznačenej trase ulicami Nádražná, Do Gazárky a Štúrova peši presunúť na miesto konania svätej omše. Peší presun trvá cca 10 minút.

  Kyvadlová doprava: Nie je

  Iná doprava: Vlak, linkové autobusy

  Vlak: Cestovný poriadok riadnych a mimoriadnych spojov

 • Vstup na podujatie

  Ako bude prebiehať vstup na podujatie:
  Kontrolné body pre vstup na podujatie sa otvárajú od 22.00 hod. 14.9.2021.
  Kontrolné body budú vyznačené na mapke areálu

 • Ako prebieha kontrola, čo si nachystať?

  Kontrola očkovania (vytlačený dokument, ktorý dostanete z registrácie s QR kódom + občiansky preukaz) => nasleduje kontrola QR kódu pre vstup do sektora (prichystať QR kód z registrácie na podujatie) => nasleduje bezpečnostná kontrola => vstup do sektora.

  Dôležité: Sektor, do ktorého vstúpite a budete v ňom registrovaný sa nesmie meniť. Ak z neho vyjdete kvôli vode alebo návšteve toalety, treba sa vrátiť to toho istého sektora, z ktorého ste vyšli. Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia ste po vstupe do sektora registrovaný vzhľadom na prípadné epidemiologické trasovanie. Voda a hygienické zázemie bude pre Vás k dispozícii v línii Vášho sektora.

 • Uzatvorenie prístupových ciest a sektorov
  • - Uzatvorenie príjazdových ciest na podujatie je v čase od 8.00 hod. 15.9.2021
  • - Uzatvorenie vstupov na kontrolných bodoch je v čase od 8.00 hod. 15.9.2021
  • - Bezpečnostné kontroly a otvorenie sektorov v Šaštíne sa začne 14.9.2021 od 22:00
  • - VIP sektory (+ sektory kňazi, rehoľníci, ZŤP) sa otvoria 15.9.2021 o 05:00.
 • Bezpečnostné pokyny
  • 112 / INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
  • 150 / HASIČI
  • 155 / ZDRAVOTNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
  • 158 / POLÍCIA
  • - Na miesta stretnutí nosiť len nevyhnutné osobné veci. V čo najväčšej miere obmedziť nosenie kovových predmetov, (mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, zväzky kľúčov, retiazky, hodinky, termosky, nožíky, stoličky na sedenie a pod.) Osobné veci nenechávať bez dozoru.
  • - Do kontrolovaných priestorov je zakázané vnášať strelné zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, nože, kovové tyče, dlhé ostré predmety a pod.

  • - V miestach pobytu Svätého Otca bude niekoľko dní vopred a počas konania samotnej návštevy vyhlásená bezletová zóna pre leteckú prevádzku. Uvedené obmedzenie je platné aj pre malé bezpilotné lietadlá – drony.
  • - Na miesta stretnutí je zakázané brať so sebou zvieratá. Výnimku majú vycvičené vodiace a asistenčné psy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
  • - V prípade akéhokoľvek zdravotného alebo bezpečnostného problému sa prosím obráťte na najblizšieho dobrovoľníka (reflexná vesta) alebo najbližšie stojaceho policajta, vojaka alebo zdravotníka (uniforma).
  • - Na mieste je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie, propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami) a iných komerčných subjektov.
  • - Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava pravidlá, na opustenie areálu.
  • - V areáli bude k dispozícii pitná voda v cisternách. Zakúpenie občerstvenia je možné iba na záchytných parkoviskách, nie v samotnom areáli podujatia.
  • - Od 8:00 budú uzatvorené vstupy do areálu podujatia.
  • - Na nevyhnutný čas pred príchodom Svätého Otca bude zakázaný pohyb v koridoroch (aj na toalety).
 • Asistenčné miesta – budú graficky vyznačené

  asistenčné miesta pri problémoch s registráciou
  miesta RZP
  asistenčná služba pre osoby s telesným postihnutím

 • Občerstvenie

  Stánky s možnosťou zakúpenia občerstvenia budú na parkoviskách P3, P5, P8, P10 a P12.

Sprievodný program na poli (priestranstvo slávenia svätej omše)

utorok 14. september 2021
22:00 Otváranie sektorov pre verejnosť
streda 15. september 2021
04:00 Otváranie sektorov pre OTP
04:00 Pápež František - vlastnými slovami
04:50 Modlitba posvätného ruženca (radostné tajomstvá)
05:00 Otváranie sektorov pre kňazov, zasvätené osoby a VIP
05:50 Chvály (vedie o. Martin Jarábek, spev Matúš Hrnčiar so zborom
06:50 Modlitba posvätného ruženca (bolestné tajomstvá)>
07:40 Loretánske litánie spievané
07:50 Ranné chvály
08:05 Sedembolestný ruženec
08:50 Litánie k sv. Jozefovi
09:00 Skúška spevov
09:20 Komentár
Očakávanie na príchod Svätého Otca Františka
10:00 Slávnostná svätá omša
12:00 Kultúrno-duchovný program v podaní rodiny Kandráčovcov

Vlakové spojenia - Streda 15. 9. 2021

Prímestská doprava

Do Šaštína sa vlakom dopravíte jednoducho z každého smeru. Všetky pravidelné spojenia, ako aj mimoriadne zavedené vlaky majú v Trnave a v Kútoch zabezpečené prípojné spojenia do Šaštín-Stráží.

 • Traťový úsek Kúty – Trnava:

  Počas celého dňa je zabezpečená hodinová dopravná obsluha medzi Kútmi a Trnavou kombináciou 22 mimoriadnych vlakov a pravidelných vlakov prímestskej dopravy. Jednotlivé odchody vlakov počas celého dňa z Kútov, ako aj Trnavy sú uvedené nižšie:

  TrnavaKútyKútyTrnava
  00:1101:3100:3402:04
  01:1102:3101:3403:04
  02:1103:3102:3404:03
  03:1104:3103:34*05:06*
  04:06*05:32*04:34*06:06*
  05:1106:3105:3407:04
  06:08*07:32*06:34*08:06*
  07:1108:3107:3409:04
  08:1109:3108:3410:01
  09:11*10:30*09:33*10:57*
  11:11*12:30*11:33*12:57*
  12:0113:3012:3414:01
  13:11*14:30*13:33*15:01*
  14:10*15:30*14:34*16:03*
  15:11*16:30*15:33*17:01*
  16:07*17:30*16:3418:01
  17:11*18:30*17:34*19:04*
  18:0919:3018:3420:01
  19:11*20:30*19:33*20:57*

  Všetky vlaky nezastavujú v staniciach Hlboké, Cerová – Lieskové, Buková, Bíňovce, okrem vlakov označených „*“, ktoré nezastavujú iba na stanici Hlboké.

  Dňa 15. 9. 2021 mimoriadne nebudú vedené nasledovné vlaky, ktoré sú plnohodnotne nahradené mimoriadnymi vlakmi:

  Os 2600 (Trnava 3:46 – Kúty 5:07)
  Os 2601 (Kúty 4:12 – Trnava 5:33)
  Os 2606 (Trnava 6:32 – Kúty 7:55)
  Os 2607 (Kúty 6:59 – Trnava 8:20)
  Os 2629 (Kúty 17:33 – Trnava 18:57)
  Os 2651 (Senica 3:44 – Trnava 4:38)
 • Traťový úsek Bratislava – Trnava:

  Od pravidelných, ako aj mimoriadne vypravených vlakov sú v Trnave zabezpečené prípojné spojenia do Šaštín-Stráži.

  Os 13001 (Bratislava 3:18 – Trnava 4:05)
  Os 13005 (Bratislava 5:18 – Trnava 6:05)
 • Traťový úsek Bratislava – Nové Zámky:
  Os 12002 (Nové Zámky 2:40 – Bratislava hl. st. 4:10/4:16 – (Kúty 5:20))

  Vlak je vedený priamo do ŽST Kúty, kde je prípoj na vlak Os smer Šaštín-Stráže

 • Traťový úsek Bratislava – Kúty:

  Od pravidelných ,ako aj mimoriadne vypravených vlakov sú v Kútoch zabezpečené prípojné spojenia z/do Šaštín-Stráži.

  Os 12000 (Bratislava 3:16 – Kúty 4:20)
  Os 12002 ((Nové Zámky 2:40) – Bratislava 4:16 – Kúty 5:20)
  Os 12021 (Kúty 13:58 – Bratislava 14:43)
  Os 3051 (Kúty 15:38 – Bratislava 16:43)
  Os 2029 (Kúty 17:38 – Bratislava 18:43)
 • Mimoriadny vlak Nové Zámky – Nitra – Trnava – Šaštín-Stráže:
  REX 15501 (Nové Zámky 2:36 – Nitra 3:18/3:23 – Leopoldov 4:05/4:07 – Trnava 4:24/4:27 – Šaštín-Stráže 6:05 – Kúty 6:20)
  REX 15504 (Kúty 13:58 – Šaštín-Stráže 14:13 – Trnava 15:26/15:29 – Leopoldov 15:45/15:47 – Nitra 16:42/16:45 – Nové Zámky 17:30)

Diaľková doprava

R 15600 (Košice 19:50/odchod 14. 9. 2021/ – Šaštín-Stráže 03:05 – Kúty 03:19)
RR 15720 (Prievidza 22:12/odchod 14. 9. 2021/ – Šaštín-Stráže 02:05 – Kúty 02:19) à vlak zastavuje navyše aj v staniciach Koniarovce a Ludanice
R 15530 (Banská Bystrica 22:47/odchod 14. 9. 2021/ – Šaštín-Stráže 03:54/ vlak bude vedený cez ŽST Kúty/ – Senica 04:22) à vlak zastavuje navyše v stanici Vlkanová
RR 15700 (Žilina 1:32 – Šaštín-Stráže 05:06 – Kúty 05:19) à vlak zastavuje navyše aj v Bytči, Ilave a Dubnici nad Váhom
RR 15729 (Šaštín-Stráže 12:58 – Prievidza 16:51) à vlak zastavuje navyše aj v staniciach Koniarovce a Ludanice
R 15603 (Šaštín-Stráže 14:58 – Košice 21:50)
R 15531 (Šaštín-Stráže 16:00 – Banská Bystrica 21:03/ vlak bude vedený cez ŽST Kúty) àvlak zastavuje navyše v stanici Vlkanová a nezastavuje v Podhájskej
RR 15703 (Šaštín-Stráže 16:58 – Trenčín 19:16)

Zároveň vlaky RR 709 Bratislava hl. st. 13:13 – Žilina 15:37, RR 710 Žilina 10:23 – Bratislava hl. st. 12:47, RR 711 Bratislava hl. st. 15:13 – Žilina 17:37, RR 712 Žilina 12:23 – Bratislava hl. st. 14:47, RR 713 Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:46 budú mimoriadne vedené aj 15. 9. 2021.

Na stiahnutie