• Sledujte nás

Akreditácia

Podmienky účasti médií

Predtým, než začnete, pripravte si, prosím, na uploadovanie:

  • 1. Vašu fotografiu
  • 2. Váš občiansky preukaz alebo pas
  • 3. Váš novinársky preukaz
  • 4. List od vedenia média, ktoré zastupujete:
  • - musí byť datovaný a napísaný na hlavičkovom papieri,
  • - musí byť podpísaný vedúcim predstaviteľom vášho média,
  • - musí svedčiť o vašej kvalifikácii pre mediálne pokrývanie záležitostí súvisiacich s Apoštolskou cestou a o vašom záväzku rešpektovať etické normy žurnalistickej práce (napríklad to, čo sa týka embarga pred publikovaním),
  • - Video a fotoreportéri: list musí tiež uvádzať, že obrazový záznam zhotovujete pre účely novinárskej práce.
  • 5. Váš vakcinačný certifikát (povinnosť plnej vakcinácie platí aj pre médiá)
  • Ak máte otázky, nejasnosti, napíšte na media@navstevapapeza.sk.